Kerk kantoor ure: Maandag – Vrydag 09:00-13:00

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: NG Kerk Parow-Panorama

Bank: ABSA; Tjekrekeningnr: 0390580495

E-pos Kontak Form