Ons is ‘n kleingroep-gemeente. Dit beteken dat ons sover moontlik van kleingroepe gebruik wil maak in ons onderlinge bediening aan mekaar.

Hoekom is dit so belangrik vir ons? Dit is vir elke lidmaat se eie persoonlike groei en ook vir ons gemeente se groei onontbeerlik.

Die belangrikste kleingroep wat ons in ons gemeente se bediening gebruik, is die selgroep. ’n Selgroep is tipies van die “liggaamsmodel” van gemeente-wees ‘n “selfbedienings”-struktuur. Die naam “sel” beteken doodgewoon die kleinste vorm van lewe in die Here se aardse liggaam nl. die gemeente. Selgroepe moet daarom vermenigvuldig; ’n klein selletjie wat lewe in die menslike liggaam vermenigvuldig voortdurend anders gaan die liggaam dood.

Daar is twee maniere om te “vermenigvuldig”:

  • van binne af = selgroepe sal self moet nuwe lede bykry (“werf”) as deel van hule missionêre visie en later vermenigvuldig en
  • van buite af = ons sal ook gereeld nuwe selgroepe moet saamstel.

Kontak Ian Engelbrecht as jy wil inskakel by ‘n kleingroep:  082 896  9006