Eredienste

Kerk
Panorama Palms
“Praise and Worship” – dienste in die kerksaal

Kategese (Bybelskool)

08:45
18 mnde – 4 jr
Bring u baba en kleuter na die Kaja waar hulle besig gehou sal word tydens die erediens.
09:00
Graad R tot 6
Na afloop van die lofsang verdaag die kinders na hul onderskeie klassies.
09:00
Graad 7 tot 11
Die leerders gaan na die diens uit na hulle klasse tot 10:30.

KfJ (Kids for Jesus)

All graad R-6 kinders is welkom in die kwartaal Vrydagmiddae tussen 14:00 en 15:00 die KfJ-byeenkomste by te woon. Ons sing, doen aktiwiteite en geniet dit om kinders van Jesus te wees.

SNR JEUG SOCIAL

Graad 7 tot 12 kom Vrydagaande om 18:00 in die KaJA bymekaar. Almal is welkom!

[/box]