Bied ondersteuning aan leraar rondom die uitleg en inkleding van eredienste en dien as kommunikasie kanaal mbt erediens-aangeleenthede.
Kontak: Beulah Möller 083 788 2379